Disclaimer – Cookiebeleid – Privacybeleid

Disclaimer

Disclaimer voor redwarrior.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van redwarrior.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Red Warrior. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Red Warrior is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Red Warrior.

Geen garantie op juistheid 

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Red Warrior te mogen claimen of te veronderstellen.

Red Warrior streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Red Warrior aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van redwarrior.nl op deze pagina..


Cookie beleid

Red Warrior maakt gebruik van functionele, analytische en communicatie cookies. Lees hier in dit beleid meer over. 

1.     Wat is een cookie?

Naast de leeftijdscontrole, maakt de website van Red Warrior ook gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes met een kleine hoeveelheid informatie die naar uw apparaat (computer, mobiel of ander apparaat met internet) worden gedownload en daarop kunnen worden opgeslagen.

2.     Red Warrior maakt gebruik van:

I. Functionele cookies
Noodzakelijke cookies zijn onmisbaar voor het navigeren op de website. Ze verhogen de gebruiksvriendelijkheid van de website. Dankzij deze cookies hoeft u de leeftijdscontrole slechts één keer te passeren. Ook zorgen zij ervoor dat de gegevens in het winkelmandje bewaard blijven zolang de bestelprocedure duurt.

II. Analytische cookies
Red Warrior maakt gebruik van Google Analytics. Hiermee verzamelt Red Warrior gegevens over de bezoekers op haar website.

III. Communicatiecookies
De website van Red Warrior staat het gebruik van cookies van externe sociale netwerken toe (bijvoorbeeld van Facebook, YouTube, Twitter of Instagram). Hiermee kunt u informatie op de website delen via socialenetwerksites. Deze derden kunnen de cookies voor hun eigen doeleinden gebruiken. Red Warrior heeft hier geen invloed op.

3.     Cookies wijzigen of blokkeren

Nadat u Red Warrior toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies, slaan we op uw computer of apparaat een cookie op om deze toestemming te onthouden voor de volgende keer. U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. In dat geval moet u onze cookies wissen met behulp van de instellingen van uw webbrowser. Doe dit via de browserinstellingen van elke browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat sommige van onze services niet werken als uw browser geen cookies accepteert. U kunt de cookies van specifieke websites echter wel toestaan door deze sites in uw webbrowser aan te merken als ‘vertrouwde websites’.

4. Aanpassingen

We zullen ons cookiebeleid regelmatig herzien en zo nodig een nieuwe versie uitbrengen. Wijzigingen van dit cookiebeleid zullen op deze website worden geplaatst en zullen voor zover redelijkerwijs mogelijk aan u worden gecommuniceerd. U kunt deze webpagina bezoeken om de laatste versie te raadplegen.


Privacy beleid

Welke gegevens verzamelen wij van je?

Om onze producten en diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden is het mogelijk dat er via onze website of social media persoonsgegevens worden verzameld door Red Warrior. Denk bijvoorbeeld aan NAW en betaalgegevens. 

Naast deze gegevens die je zelf verstrekt aan Red Warrior is het ook mogelijk dat via cookies en/of vergelijkbare technieken andere persoonsgegevens van je worden verzameld. Denk bijvoorbeeld aan:

  • IP-adres;

  • Cookie ID;

  • Locatie vanaf waar je de website bezoekt.

 Bovenstaande opsommingen zijn niet limitatief en dienen als voorbeeld om te laten zien welke soort gegevens verzameld kunnen worden.

Wat doen wij met jouw persoonsgegevens?

Red Warrior kan je persoonsgegevens voor de volgende zaken gebruiken:

  • Het leveren van bestelde producten: We willen graag weten welke producten jij geleverd wilt hebben, waar we deze mogen afleveren en hoe jij aan je betalingsverplichting kunt voldoen;

  • Adverteren: Voor het doen van persoonlijke aanbiedingen op onze site of andere communicatiekanalen;

  • Nieuwsbrief: We willen je graag op de hoogte houden van al het whisky nieuws en onze aanbiedingen;

  • Optimalisatie van onze website en app;

  • Overige zaken: Bijvoorbeeld om onze administratie bij te houden conform de wettelijke verplichtingen.

 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? Zolang als wettelijk is voorgeschreven. Of zolang nodig om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Wil je dat je persoonsgegevens verwijderd worden? Dan mag je altijd een mail naar info@redwarrior.nl sturen.

Derde partijen:

Red Warrior maakt gebruik van derde partijen, waaronder: 

  • Serviceproviders: zoals de bezorg- en de betaaldienst;

  • Reclamepartners: voor het persoonlijker maken van aanbiedingen.

Indien Red Warrior moet voldoen aan een gerechtelijk bevel of wettelijke verplichtingen zal Red Warrior informatie delen met opsporingsinstanties. 

Bovenstaande partijen bevinden zich in Nederland of de EU. Red Warrior zal al het mogelijke doen om deze gegevens te beveiligen, of te zorgen dat die partijen volgens de hoogste standaard gegevens beveiligen.

Beveiliging

Red Warrior zorgt voor een gedegen beveiliging van de persoonsgegevens. Daarnaast weten we waar je persoonsgegevens worden opgeslagen en hebben we voor veiligheidsmaatregelen gezorgd om te waarborgen dat je gegevens niet onrechtmatig gebruikt worden. Alles met het doel om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Vragen?

Mocht je toegang willen tot, of je gegevens willen wijzigen, dan kun je dat aan ons laten weten via info@redwarrior.nl. Indien het mogelijk is dan zal Red Warrior meewerken aan het wijzigen of verwijderen van je gegevens. Mocht er een wettelijke grond zijn om je gegevens te moeten bewaren, dan mag Red Warrior het verzoek voor het verwijderen van je gegevens weigeren.