Whisky & de Brexit

Whisky & de Brexit

Whisky & de Brexit

Ondertussen kun je er niet meer onderuit, de Brexit komt eraan. Wat de mogelijke gevolgen voor de import van whisky uit Groot-Brittannië zijn lees je hier.

Brexit

De Brexit, waarmee het verlaten van de Europese Unie door Groot-Brittannië wordt bedoeld, vind ik een complex verhaal. Om die reden zal ik hier alleen even kort de belangrijkste feiten noemen zodat je enigszins op de hoogte bent van de situatie.

In 2016 is er tijdens een referendum door 52% van de stemmers vóór het verlaten van de Europese Unie gestemd. Het referendum had met een opkomst van 72% van de stemgerechtigden een hoge opkomst.

Er zijn diverse redenen geweest om te stemmen voor het verlaten van de EU, maar veel redenen lijken terug te komen op een wantrouwen ten opzichte van de EU en het economische systeem daarbinnen. Een voordeel van het verlaten van de EU is bijvoorbeeld dat Groot-Brittannië zijn eigen importtarieven zou kunnen bepalen wat zou kunnen leiden tot een betere marktpositie.

Het is de eerste keer dat een lidstaat van de EU uit de unie stapt. Niemand weet dus exact wat de stappen en gevolgen zijn. Er moet over veel zaken een nieuwe afspraak gemaakt worden, denk bijvoorbeeld aan in te voeren grenscontroles. Zo is de grens tussen Noord-Ierland en Ierland een belangrijk struikelblok in de onderhandelingen. Over de zogenaamde ‘Brexitdeal’ is men het nog niet eens geworden. 31 oktober is echter de deadline, dan móet GB de EU verlaten. Mét of zonder deal.

Gevolgen voor de handel tussen Groot-Brittannië en de EU

Op dit moment is het zo geregeld dat binnen de lidstaten van de EU-goederen net zo makkelijk in het ene land als het andere land verkocht kunnen worden. Een bedrijf uit Engeland kan zijn diensten en goederen in IJsland als Nederland aanbieden en het verdiende geld op een Britse rekening storten.

Op het moment dat er geen deal gesloten wordt over de Brexit, komen dat soort afspraken te vervallen. Dit zou ook inhouden dat de EU geïmporteerde goederen vanuit Groot-Brittannië gaat controleren, aan de grens en met name in de havens. Alleen dit praktische probleem zou al leiden tot vertraging in de handel, wat de nodige kosten met zich meebrengt.

Schattingen van hoe groot de klap voor de economie zal zijn lopen erg uiteen. Naast nieuwe importtarieven is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat de pond (tijdelijk) minder waard wordt, wat weer een gunstig effect zou kunnen hebben op de export.

Gevolgen voor de whiskyhandel

De Scotch Whisky Association geeft op hun site aan dat zij liever zouden zien dat Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat met een deal die het distilleren en verhandelen van whisky niet verstoord. Zij gaan er namelijk vanuit dat een no-deal Brexit, kort voor de feestdagen zal leiden tot ongewenste complexe nieuwe handels constructies die naar verwachting veel geld gaan kosten. Dit kan de export van Schotse whisky schaden aangezien er veel geëxporteerd wordt naar de EU. Het is daarbij niet ondenkelijk dat die hogere kosten doorberekend gaan worden aan jou, de consument.

Dat de pond wellicht goedkoper wordt kan nog een voordeel bieden voor de handel in whisky, die wordt daar namelijk iets goedkoper van. Wel is de schatting dat dit slechts een tijdelijk voordeel zal zijn.

Overleven

Sommige Schotten maken zich druk over de toekomst van de whiskyindustrie bij de ophanden zijnde Brexit. Zo waren er eerder al berichten dat de Schotse minister van economische zaken bang was dat de regering in Londen, de gemaakte afspraken over de definitie van whisky in zou zetten als ruilmiddel in onderhandelingen over handelsverdragen. Nu zijn er afspraken die vaststellen dat Schotse whisky pas zo mag heten als het ten minste drie jaar heeft liggen rijpen op eikenhouten vaten, in Schotland. Nieuwe afspraken hierover zouden ertoe kunnen leiden dat die definitie versoepeld wordt, wat gunstig zou kunnen zijn voor buitenlandse producenten van whisky. Zo kan het makkelijker worden voor bijvoorbeeld Amerikaanse producenten om hun product te laten voldoen aan de definitie van ‘Scotch’.

De Schotse distilleerders maken zich vooralsnog niet veel zorgen. Ook zij zien zowel voor als nadelen. Hoewel de handel binnen Europa mogelijk lastiger wordt, zien zij vooral kansen daarbuiten. Een groot deel van de whisky uit de regio wordt sowieso al buiten de EU verkocht. Volgens hen dus niet direct reden voor paniek.

Conclusie

Als ik alle informatie bij elkaar bekijk dan kan ik concluderen dat wij als whiskyliefhebbers niet bang hoeven te zijn dat je op heuse stroperstocht hoeft te gaan om aan een fatsoenlijke Schotse dram te komen. Whisky overleefde eerder zware tijden zoals de drooglegging in de VS, twee wereldoorlogen en diverse economische recessies.

Mocht Schotse whisky daadwerkelijk wat duurder worden, dan is dit misschien wel een mooie gelegenheid om de andere whisky’s die de wereld kent te gaan verkennen!

Dennis Breet